Bra att veta om Candida

Candidiasis är en svampinfektion på grund av någon typ av Candida. När det påverkar munnen kallas det i vissa länder vanligtvis för trast. Mer än 20 typer av Candida kan orsaka infektion med Candida albicans som den vanligaste. Tecken och symtom på candidiasis varierar beroende på vilket område som påverkas. De flesta candidainfektioner resulterar i minimala komplikationer som rodnad, klåda och obehag. Hos friska personer är candidiasis vanligtvis en lokalisering i:

 • Huden
 • Naglarna
 • Tånaglarna (onykomykos)
 • Slemhinnor, inklusive munhålan och svalget (trast)
 • Matstrupen
 • könsorganen (vagina, penis, etc.)
 • Mindre vanligt hos friska individer, mag-tarmkanalen, urinvägarna och luftvägarna.

Hos immunnedsatta individer förekommer candidainfektioner i matstrupen oftare än hos friska individer och har en högre potential att bli systemiska, vilket orsakar ett mycket allvarligare tillstånd, en fungemi som kallas candidemi. Symtom på candidiasis i matstrupen inkluderar:

 • Svårigheter att svälja
 • Smärtsam sväljning
 • Buksmärtor
 • Illamående
 • Kräkningar

Infektion i munnen kännetecknas av vita missfärgningar i tungan, runt munnen och halsen. Irritation kan också uppstå, vilket orsakar obehag vid sväljning. Trast ses ofta hos spädbarn. Det anses inte onormalt hos spädbarn om det inte varar längre än några veckor.

Infektion i slidan eller vulva kan orsaka svår klåda, brännande, ömhet, irritation och en vitaktig eller vitgrå kesoliknande flytning. Symtom på infektion hos manliga könsorgan inkluderar röd hud runt penishuvudet, svullnad, irritation, klåda och ömhet i penishuvudet, tjock, klumpig flytning under förhuden, obehaglig lukt, svårigheter att dra tillbaka förhuden (phimosis) och smärta vid urinering eller under sex.

Tecken och symtom på candidiasis i huden inkluderar klåda, irritation, skav och sårig hud.

Invasiv infektion

Vanliga symtom på gastrointestinal candidiasis hos friska individer är:

 • Anal klåda
 • Matsmältningsbesvär
 • Illamående
 • Diarré
 • Flatulens
 • Tarmkramper
 • Kräkningar
 • Magsår

Onormal spridning av candida i tarmen kan leda till dysbios. Även om det ännu inte är klart, kan denna förändring vara källan till symtom som i allmänhet beskrivs som irritabelt tarmsyndrom och andra gastrointestinala sjukdomar.

Orsaker

Candida är i allmänhet närvarande hos friska människor, ofta en del av den mänskliga kroppens normala mun- och tarmflora, och särskilt på huden. Emellertid är dess tillväxt normalt begränsad av det mänskliga immunsystemet och av konkurrens från andra mikroorganismer, såsom bakterier som upptar samma platser i människokroppen. Candida kräver fukt för tillväxt, särskilt på huden. Till exempel tros det vara en riskfaktor att bära våta badkläder under långa perioder. Candida kan också orsaka blöjutslag hos spädbarn. I extrema fall kan ytliga infektioner i huden eller slemhinnorna komma in i blodomloppet och orsaka systemiska candidainfektioner.

Faktorer som ökar risken för candidiasis inkluderar:

 • HIV/AIDS
 • Mononukleos
 • Cancerbehandlingar
 • Steroider
 • Stress
 • Antibiotikaanvändning
 • Diabetes
 • Näringsbrist
 • Hormonersättningsterapi och infertilitetsbehandlingar kan också vara predisponerande faktorer.

Ett försvagat eller outvecklat immunsystem eller metaboliska sjukdomar är betydande predisponerande faktorer för candidiasis. Nästan 15% av personer med försvagat immunförsvar utvecklar en systemisk sjukdom orsakad av Candida. Dieter med mycket enkla kolhydrater har visat sig påverka frekvensen av orala candidiaser.

Förebyggande åtgärder

En kost som stöder immunsystemet och inte innehåller mycket enkla kolhydrater bidrar till en hälsosam balans mellan mun- och tarmfloran. Att bära bomullsunderkläder kan bidra till att minska risken för att utveckla hud och vaginal jästsvampinfektioner, tillsammans med att inte bära våta kläder under långa perioder. Oral hygien kan hjälpa till att förhindra oral candidiasis när människor har ett försvagat immunförsvar. För personer som genomgår cancerbehandling kan klorhexidin munvatten förhindra eller minska trast. Personer som använder inhalerade kortikosteroider kan minska risken för att utveckla oral candidiasis genom att skölja munnen med vatten eller munvatten efter användning av inhalatorn. Personer med proteser bör också desinficera sina proteser regelbundet för att förhindra oral candidiasis.

Konventionell behandling

Candidiasis behandlas med svampdödande läkemedel. Dessa inkluderar:

 • Clotrimazol
 • Nystatin
 • Flukonazol
 • Vorikonazol
 • Amfotericin B
 • Echinocandiner
 • Intravenös flukonazol eller en intravenös echinocandin såsom kaspofungin används ofta för att behandla immunnedsatta eller kritiskt sjuka individer.

Kronisk candida

Kronisk candida anses inom den konventionella medicinen vara ett ”alternativmedicinskt syndrom” skapat av William G. Crook, MD. Förespråkarna anser att kroniska jästsvampinfektioner är ansvariga för många vanliga sjukdomar och icke-specifika symtom inklusive trötthet, viktökning, förstoppning, yrsel, muskel- och ledvärk, astma med mera.

Komplementärmedicinsk behandling av candida

 • Uteslutning av socker och snabba kolhydrater i kosten
 • Utredning och uteslutning av eventuella allergener i kosten
 • Uteslut mjölk i kosthållningen
 • Magnesium 300-600 mg/dag
 • Utredning av järnstatus rekommenderas
 • Selen 100-200 mcg/dag
 • Zink 50-100 mg/dag. Vid långtidsprofylax rekommenderas komplettering med koppar 2-4 mg/dag.
 • Pantotensyra 1000 mg/dag
 • Oreganoolja
 • Vitlöksolja
 • Probiotika
 • Kaprylsyra
 • Anamu
 • Biotin
 • Brazilian peppertree
 • Clavillia
 • Jatai
 • Natriumbikarbonat
 • Pao darco (Ipe Roxe)

Senaste inläggen