NYHET! MÄTNING AV ARTÄRSTELHET, ARTERIOGRAFI

Nu kan vi mäta artärstelhet(ateroskleros) med arteriografi. Att mäta stelheten i artärerna är lika viktigt som att veta sitt blodtryck och kolesterolvärden. Med hjälp av arteriografi ser du tydligt om du ligger i riskzonen för att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar.

Att mäta artärstelhet(arteriografi) så visar det förekomsten av stelhet eller åderförkalkning i blodkärlen.

 

Genom att göra en arteriografi(artärstelhetsmätning), kan man:

  • Hitta symtomfria individer (dvs. förefaller vara friska) med kärlskador i tidigt skede för att kunna minska risken för framtida insjuknande i hjärtinfarkt och stroke.
  • Att motivera friska personer med en eller flera riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom till en sundare livsstil, vilket är den dokumenterat viktigaste förebyggande insatsen mot hjärt- och kärlsjukdom
  • Att med uppföljning stödja behandlingsinsatser för optimal blodkärlsfunktion och med aktuella kunskaper underlätta individuell rådgivning.

 

Artärer är blodkärl vars vägg på insidan tapetseras av ett cellager som kallas endotel och på utsidan omges de av ett muskellager. Kärlväggen är uppbyggd av fibrer och elastisk vävnad men med åldern blir våra kärl stelare. Endotelcellerna har viktiga funktioner för att hålla blodkärlets insida ”teflonliknande” för att motverka hopklumpning av blodplättar, att motverka inflammationsreaktion och fettinlagring som kan utvecklas till förkalkningar.

När åderväggen förtjockas försvåras blodflödet och risken för proppbildning ökar. Vid stress ökar sammandragningen av de minsta artärerna och så ökas risken ytterligare för en akuta kärlproblem.

 

Arteriografen  räknas som en världsnyhet för det enkla sätt som den utför en mycket komplicerad mätning. Upphovsman är den ungerske hjärtkärlspecialisten dr. Miklos Illyes. Han är tidigare känd i Sverige för att ha utvecklat 24-timmars blodtrycksmätning. Arteriografen mäter flera parametrar varav de viktigaste är Augmentationsindex (AIx), Pulsvågshastighet (PWV) och Centralt blodtryck.

AIx (Augmentationsindex) visar endotelfunktionen, huruvida blodkärlen befinner sig i sammandraget/stelt/stressat eller normalt/avslappnat tillstånd. AIx är en stark oberoende riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom, visar ett flertal vetenskapliga studier.

PWV (pulsvågshastigheten) visar framförallt den stora kroppspulsåderns (aortans) elasticitet respektive stelhet. Ju högre pulsvågshastighet vi mäter, desto stelare aorta. PWV förutsäger risk för sjuklighet och dödlighet i hjärtkärlsjukdom bättre än traditionella vedertagna riskfaktorer, inkluderat 24- timmarsblodtrycksmätning.

 Centralt blodtryck. Mätning av centralt blodtryck (blodtrycket vid hjärtat) har ökat i betydelse. Strong Heart Study och andra publicerade kliniska studier har visat att förhöjt centralt blodtryck, även hos patienter med normalt brachialt blodtryck, är associerat med en ökad risk för hjärtattack, stroke och njursjukdom. CAFE-studien visade att lågt centralt tryck var associerat med lägre risk för hjärt-kärlsjukdom.

Biologisk ålder. Utifrån värden på PWV, pulsvågshastighet och Aix augmentationsindex så får vi fram den biologiska åldern på kärlen. Den biologiska åldern på kärlen bör ligga lägre än den kronologiska åldern.

 

Hur fungerar det?

 Huvudprincipen med utrustningen är att den bygger på den senaste medicinska forskningen som visar att svaga signaler från blodkärlen kan detekteras från överarmen via minimala tryckförändringar i en blodtrycksmanschett. Mätningen baseras på det faktum att under systole (utpumpningsfasen av blodet från hjärtat via aorta) pumpas blodet ner i aortan. Vid mötet med blodkärlen och dess förgreningar skapas en återvändande våg. Returvågens utseende beror på blodkärlens egenskaper.

Tryckskillnaden (augmentationsindex) mellan den första och andra systoliska vågen mäts i manschetten och visar främst det s.k. perifera kärlmotståndet. Aix uttrycks i procent.

Pulsvågshastigheten bestäms genom att mäta tidsintervallet mellan de två pulsvågorna, samt genom att mäta avståndet mellan jugulum (gropen ovanför bröstbenet) och blygdbenet. Detta motsvarar aortalängden. Pulsvågshastigheten är relaterad till stelheten och elasticiteten i aortan och mäts i m/sek.

 

Senaste inläggen