Undersökning som mäter risken för hjärt- och kärlsjukdomar

Hos oss på KMK kan du göra Arteriografi, en säker metod som mäter åderförkalkning och artärstelhet. Genom mätningen kan du se om du ligger i riskzonen för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Arteriografi – blodkärlsundersökning

Att upptäcka förhöjda risker för hjärt- och kärlsjukdomar i tidigt skede gör att du kan arbeta med förebyggande insatser och på så vis minska riskerna för att exempelvis få en stroke eller hjärtinfarkt i framtiden.

Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar

Även om man har en eller flera riskfaktorer innebär det inte att man har symtom. Genom att få kännedom av kärlskador i tidigt skede kan du minska risken för framtida insjuknande.

Arterioskleros – artärstelhet

Med Arteriografi mäter man förekomsten av arterioskleros, även kallat artärstelhet eller åderförkalkning, i blodkärlen. Arterioskleros anses öka risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och att mäta stelheten i artärerna är därför viktigare än att exempelvis veta kolesterolvärde och blodtryck.

Arteriografi är en välbeprövad och säker metod som används bland annat på flera svenska universitetssjukhus och förespråkas bland annat av professor och överläkare Per-Arne Öckermann. Metoden har även bedömts som ”Golden Standard” av Europeiska Hjärtläkarsällskapet, vilket innebär att den har högsta graden av vetenskaplig tyngd.

Inför besöket

Så går undersökningen till

Undersökningen liknar en vanlig blodtrycksmätning, där man får en manschett runt överarmen som pumpas upp tre gånger. Den i sin tur mäter och samlar in information som den skickar till en dator, där resultatet visas.

Arteriografi mäter

Mätning för biologisk ålder

Biologisk ålder är inte detsamma som den faktiska åldern utan ett mått som används inom forskning. Vid en Artiografi kan till exempel en mätning på den biologiska åldern på dina blodkärl visa sig vara betydligt högre än din faktiska ålder om du har förhöjda risker.

Vad händer sen?

Efter avslutad analys går vi igenom resultatet och vad det innebär. Om det finns några förhöjda risker ger vi rekommendationer därefter på eventuella behandlingsinsatser som kan tänkas behövas, som till exempel en omläggning av kosten eller andra livsstilsfaktorer.

Vill du hellre göra en komplett hälsoanalys, där arteriografi ingår, kan du läsa mer här.

Priser
Vitaminer och kosttillskott

Vi erbjuder olika varianter av vitaminer och näringspreparat för att förebygga och komma till rätta med obalanser och förbättra ditt hälsoläge. Vitaminerna och kosttillskotten är inga standardprodukter utan framtagna för att komma tillrätta med näringsbrister och obalanser i kroppen.

Vitaminer
Presentkort
Ge bort egentid till någon du tycker om. Ett presentkort är en perfekt present till nära och kära som du tycker förtjänar en stunds välbehövlig avkoppling och är giltigt för alla våra behandlingar. Kom in till oss på Karlstad Massageklinik, så hjälper vi dig.
Handdukar, tejp och ormsalva