Bra att veta om Candida

Candidiasis är en svampinfektion på grund av någon typ av Candida. När det påverkar munnen kallas det i vissa länder vanligtvis för trast. Mer än 20 typer av Candida kan orsaka infektion med Candida albicans som den vanligaste. Tecken och symtom på candidiasis varierar beroende på vilket område som påverkas. De flesta candidainfektioner resulterar i […]