Bra att veta om Aklorhydria

Aklorhydria och hypoklorhydria avser tillstånd där produktionen av saltsyra i magsekret från magsäcken och andra matsmältningsorgan är frånvarande respektive låg. Det är förknippat med olika andra medicinska problem.

Orsaker

Aklorhydria orsakas av bland annat:

 • Bromsningen av kroppens basala ämnesomsättning i samband med hypotyreos
 • Perniciös anemi där det finns antikroppsproduktion mot parietalceller som normalt producerar magsyra
 • Användning av antacida eller läkemedel som minskar produktionen av magsyra (såsom H2-receptorantagonister) eller transport (såsom protonpumpshämmare)
 • Ett symptom på sällsynta sjukdomar som mukolipidos (typ IV)
 • Ett symptom på Helicobacter pylori-infektion som neutraliserar och minskar utsöndringen av magsyra
 • Ett symptom på atrofisk gastrit eller magcancer
 • Strålbehandling som involverar magen
 • Gastric bypass-operationer där de största syraproducerande delarna av magen antingen tas bort eller inaktiveras
 • Pellagra, orsakad av niacinbrist
 • Brist på klorid, natrium, kalium, zink och/eller jod, eftersom dessa ämnen behövs för att producera tillräckliga nivåer av magsyra (HCl)
 • Sjögrens syndrom, en autoimmun sjukdom som förstör många av kroppens enzymer
 • Ménétriers sjukdom, kännetecknad av hyperplasi av slemhinneceller i magen som också orsakar proteinförlust, vilket leder till hypoalbuminemi

Symtom och indikationer

Oavsett orsak kan aklorhydria uppstå som kända komplikationer av bakteriell överväxt symtomen är ofta förenliga med dessa sjukdomar:

 • Gastroesofageal refluxsjukdom
 • Abdominalt obehag
 • Tidig mättnad
 • Viktminskning
 • Diarre
 • Förstoppning
 • Uppblåst mage
 • Anemi
 • Maginfektion
 • Malabsorption
 • Carcinom i magen
 • Eftersom surt pH underlättar absorptionen av järn, utvecklar patienter ofta järnbristanemi.
 • Bakteriell överväxt och B12-brist (perniciös anemi) kan orsaka brist på mikronäringsämnen som resulterar i olika kliniska neurologiska manifestationer, inklusive synförändringar, parestesier, ataxi, svaghet i armar och ben, gångstörningar, minnesdefekter, hallucinationer och personlighets- och humörförändringar.
 • Risken för särskilda infektioner, såsom Vibrio vulnificus (vanligen från skaldjur) är ökad.
 • Även utan bakteriell överväxt kan låg magsyra (högt pH) leda till näringsbrister genom minskad absorption av basiska elektrolyter (magnesium, zink, etc.) och vitaminer (inklusive vitamin C, vitamin K och B-komplexet). Sådana brister kan vara involverade i utvecklingen av ett brett spektrum av patologier, från ganska godartade neuromuskulära problem till livshotande sjukdomar.

Riskfaktorer

 • Ålder – Det har visat sig att förekomsten av aklorhydria hos patienter under 60 år är cirka 2,3 %, medan den är 5 % hos patienter över 60 år. Frånvaron av saltsyra ökar med stigande ålder. Brist på saltsyra som produceras av magen är en av de vanligaste åldersrelaterade orsakerna till ett skadat matsmältningssystem.
 • Autoimmuna sjukdomar – Autoimmuna störningar är också kopplade till stigande ålder, särskilt autoimmun gastrit, när kroppen producerar antikroppar och orsakar inflammation i magen.
 • Hypotyreos – Sköldkörtelhormoner är en faktor i minskningen av saltsyra i magen. Hypotyreos är associerad med en större risk att utveckla aklorhydria.
 • Andra riskfaktorer inkluderar receptfria syrablockerande mediciner och antibiotika som kan användas för att blockera magsyra. Dessa mediciner tas ofta av individer under en längre period än vad som rekommenderas, även i flera år, trots att de orsakar negativa effekter på magsyrasekretionen.
 • Stress har också visat sig vara kopplat till symtom associerade med aklorhydria inklusive konstanta rapningar, förstoppning och buksmärtor.

Konventionell behandling

Behandlingen fokuserar på den bakomliggande orsaken till symtomen. Behandling av gastrit som leder till perniciös anemi består av parenteral vitamin B-12-injektion. Associerade immunmedierade tillstånd (t.ex. insulinberoende diabetes mellitus, autoimmun tyreoidit ) bör också behandlas. Emellertid har behandling av dessa störningar ingen känd effekt vid behandling av aklorhydri.

Aklorhydria associerad med Helicobacter pylori-infektion kan svara på antibiotikaterapi, även om återupptagandet av magsyrasekretionen bara kan vara partiell och det kanske inte alltid vänder tillståndet helt.

Antimikrobiella medel, inklusive metronidazol, amoxicillin/klavulanatkalium, ciprofloxacin och rifaximin kan användas för att behandla bakteriell överväxt.

Aklorhydria till följd av långvarig användning av protonpumpshämmare (PPI) kan behandlas genom dosreduktion eller utsättande.

Komplementärmedicinsk behandling

Den ortomolekylära medicinen rekommenderar följande insatser:

 • Betain hydrokolorid
 • Niacinamid
 • Zink
 • Magnesium
 • B-Complex
 • Vitamin B12 och folsyra
 • Histidin stimulerar syntes av saltsyra

KÄLLHÄNVISNING

 • ”Achlorhydria”. Medscape. Jul 15, 2016. Retrieved 11 October 2018.
 • Brandi G (Aug 2006). ”Urease-positive bacteria other than Helicobacter pylori in human gastric juice and mucosa”. Am J Gastroenterol. 101 (8): 1756–61.
 • Divyanshoo Rai Kohli. ”Achlorhydria Follow-up”. Medscape. Retrieved 13 September 2014.
 • Divyanshoo Rai Kohli. ”Achlorhydria Workup”. Medscape. Retrieved 13 September 2014.
 • El-Omar EM, Oien K, El-Nujumi A, et al. (1997). ”Helicobacter pylori infection and chronic gastric acid hyposecretion”. Gastroenterology. 113 (1): 15–24.
 • English, James (2018-11-25). ”Gastric Balance: Heartburn Not Always Caused by Excess Acid”. Nutrition Review. Retrieved 2019-11-15.
 • Gaby. Alan. R. Nutritional medicine. Second edition. Fritz Perlberg publishing, concord, Nh. 2017. Hypochlorhydria sid 457-460.
 • Iijima, K.; Sekine, H.; Koike, T.; Imatani, A.; Ohara, S.; Shimosegawa, T. (2004). ”Long-term effect of Helicobacter pylori eradication on the reversibility of acid secretion in profound hypochlorhydria”. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. 19 (11): 1181–1188.
 • Kines, Kasia, and Tina Krupczak. ”Nutritional Interventions for Gastroesophageal Reflux, Irritable Bowel Syndrome, and Hypochlorhydria: A Case Report.” Integr Med. 2016 Aug 15; 15(4): 49-53.
 • Kines, Kasia; Krupczak, Tina (August 2016). ”Nutritional Interventions for Gastroesophageal Reflux, Irritable Bowel Syndrome, and Hypochlorhydria: A Case Report”. Integrative Medicine: A Clinician’s Journal. 15 (4): 49–53.
 • Kohli, Divyanshoo R., Jennifer Lee, and Timothy R. Koch. ”Achlorhydria.” Medscape. Ed. B S. Anand. N.p., 29 Apr. 2015. Web. 25 May 2015.
 • Lee CR, Cho IH, Jeong BC, Lee SH (Sep 12, 2013). ”Strategies to minimize antibiotic resistance”. Int J Environ Res Public Health. 10 (9): 4274–305.
 • Svendsen JH, Dahl C, Svendsen LB, Christiansen PM (1986). ”Gastric cancer risk in achlorhydric patients. A long-term follow-up study”. Scand. J. Gastroenterol. 21 (1): 16–20.
 • Team 2, Health Jade (2019-09-02). ”Achlorhydria definition, causes, symptoms, diagnosis, treatment & prognosis”. Health Jade. Retrieved 2019-11-15.
Bra att veta om Aklorhydria

Senaste inläggen