Bra att veta om hjärtsvikt

Bra att veta om hjärtsvikt

Hjärtsvikt, ofta använt för att benämna kronisk hjärtsvikt, innebär att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt för att upprätthålla blodflödet och för att möta kroppens behov. Symtom på hjärtsvikt är vanligen andfåddhet, kraftig trötthet, och bensvullnad. Andfåddheten förvärras oftast av fysisk aktivitet, då man ligger ner, och på natten då man sover. Detta begränsar ofta hur mycket fysisk ansträngning som är möjlig.

Hjärtsvikt uppstår till följd av förändrad struktur eller funktion av hjärtat. Hjärtsvikt delas vanligen in efter uppmätt ejektionsfraktion. Typen beror på huruvida vänster kammares kontraktilitet påverkats, eller om hjärtats förmåga att relaxera är nedsatt. Hur svår hjärtsvikten är brukar graderas efter hur mycket förmågan till fysisk aktivitet begränsas. Hjärtsvikt är inte samma sak som hjärtinfarkt (då en del av hjärtmuskeln dör) eller hjärtstillestånd (då blodet slutar cirkulera helt).

I Sverige lever cirka 200 000 personer med hjärtsvikt varav dubbelt så många män än kvinnor. Risken ökar med stigande ålder. Medianåldern är 75 år.

Symtom

Det är inte alltid symtomgivande när hjärtats förmåga att pumpa blod är nedsatt. Hos vuxna kommer ofta symtomen smygande, varunder kroppen försöker anpassa sig till det svaga hjärtat, ofta genom att hjärtat förstoras, vilket tillfälligt förbättrar läget men som på lång sikt gör hjärtat mindre elastiskt varigenom hjärtat blir ännu svagare.

För diagnosen hjärtsvikt bör följande kriterier vara uppfyllda:

 • Typiska symptom på hjärtsvikt
 • Objektiva tecken på hjärtsvikt
 • Bevis på en strukturell eller funktionell abnormitet av hjärtat vid vila

Typiska symtom är:

 • Träningsintolerans är kardinalsymtom på hjärtsvikt
 • Andra viktiga symptom på hjärtsvikt är trötthet samt andfåddhet, vilket blir värre i liggande position
 • Typiskt för hjärtsvikt är att svårigheten att andas blir värre på natten
 • Personen lider också av palpitationer och en tendens till vätskeansamling (ödem), som svullna ben, eftersom hjärtat inte orkar pumpa runt allt blod från fötterna.
 • Hjärtat försöker kompensera den nedsatta pumpförmågan, vilket ofta ger högre puls som dock är svagare än normalt.
 • Ofta har personen kall hud, cyanos, rassel på lungorna, hosta, och ont i levern samt ibland ascites (uppsvälld buk)
 • Hjärtsvikt är normalt sett förknippad med låg hjärtminutvolym, det vill säga att hjärtat pumpar runt för litet blod, till följd av att det systoliska trycket sjunker. Pulsen är då snabb och svag, och yttre extremiteter som händer och fötter kommer att vara kalla.

Orsaker

Vanliga orsaker till hjärtsvikt är:

 • Kranskärlssjukdom inklusive tidigare hjärtinfarkt
 • Högt blodtryck
 • Förmaksflimmer
 • Hjärtklaffsjukdom
 • Hjärtmuskelsjukdom
 • Tiaminbrist

Akut hjärtsvikt

Om hjärtsvikten förvärras kan personen få andnöd, kallsvett, blekhet och svår hjärtklappning, vilket visar att sjukdomen inträtt i en akut fas. Akut hjärtsvikt är ett akut och livshotande tillstånd. Det yttrar sig i att symtomen vid kronisk hjärtsvikt förvärras eller uppkommer plötsligt. Om den akuta hjärtsvikten yttrar sig i högt blodtryck är det särskilt allvarligt, men i synnerhet om hjärtsvikten hänger samman med lungödem eller chock kan också lågt blodtryck vara ett allvarligt tecken. Akut hjärtsvikt till följd av hjärtinfarkt kan kännetecknas av långsammare hjärtslag (bradykardi), men vanligen kännetecknas den akuta fasen av snabb puls (takykardi) som är svår att känna. Akut hjärtsvikt kan uppkomma vid:

 • Akuta sjukdomar, som när ett hjärtproblem förvärras
 • Hjärtinfarkt
 • Ischemi
 • Cirkulationssvikt
 • Hjärttamponad
 • Infektioner
 • Hyperton kris
 • Alkoholförgiftning
 • Förgiftning av andra droger
 • Diabetes
 • Tyreotoxisk kris vid giftstruma

Konventionell behandling

Alla med hjärtsvikt rekommenderas livsstilsförändringar såsom rökstopp och motion Farmakalogisk underhållsbehandling av hjärtsvikt styrs huvudsakligen utifrån vänsterkammarens ejektionsfraktion. Vid reducerad ejektionsfraktion (ejektionsfraktion under 40 %) rekommenderas en kombination av betablockerare, aldosteronantagonister, SGLT2-hämmare och antingen ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare eller angiotensinreceptorblockerare i kombination med neprilysinhämmare (ARNI).

Vid hjärtsvikt med ejektionsfraktion över 40% bör andra uppkomna hälsoproblem behandlas. Diuretika används för att behandla symtom och kliniska tecken till övervätskning. Patienter med skänkelblock, definierat som en QRS-duration längre än 130 ms, och kvarstående ejektionsfraktion under 35% trots en optimerad farmakologisk behandling kan kvalificera sig för behandling med biventrikulär pacemaker i syfte att synkronisera vänsterkammarens kontraktioner. Ett konstgjort hjärta eller hjärttransplantation kan ibland rekommenderas dem med fortsatt svår sjukdom trots andra åtgärder.

Komplementärmedicinska insatser

Den ortomolekylära medicinen rekommenderar följande insatser:

 • Reducerat intag av salt
 • Reducerat intag av vätska
 • Magnesium 300-600 mg/dag
 • Coenzym Q10 200-300 mg/dag
 • L-Karnitin 1-3 gram/dag
 • Utredning och behandling av eventuell järnbrist
 • Tiamin 100-200 mg/dag
 • Ökat intag av kalium i kosten
 • Fiskolja 1-4 gram/dag
 • Selen 100-400 mcg/dag
 • Vitamin D 50 mcg/dag
 • Taurin 1-3 gram/dag
 • B-complex
 • Medicinalväxter som är fördelaktiga vid hjärtsvikt är crataegus och grönt te extrakt.
Bra att veta om hjärtsvikt

Senaste inläggen