Lite om Folsyra-Vitamin B9

Vad är folsyra? Folsyra är den oxiderade formen av vitaminet, vilket ofta förekommer i tillskott och näringsberikad mat.

Folater refererar till den reducerade formen av vitaminet vilket förekommer naturligt i maten.

Folat består av tre delat: pterin-PABA-glutaminsyra.

Alla tre delarna måste vara närvarande för att vitaminet ska fungera.

Folsyra spjälkas till fri form i matsmältningsprocessen i tolvfingertarmen, under föruttsättning att det finns galla och enzymer från bukspottkörteln närvarande. Det måste också finnas det vitamin B3 beroende enzymet folykonjugas. Utan vitamin B3 kan vi inte ta upp folsyra. Folsyra tas upp i den övre delen i tunntarmen, och det försuttsätter en viss surhetsgrad. Basika och zink kan störa upptaget.

Folsyra kan också produceras av en frisk tarmflora från PABA, under förutsättning av närvaro av B-komplexet och vitamin K.

I levern omvandlas folsyran till den aktiva formen av folsyra- tetrahydrofolat. Lagringskapaciteten i kroppen beräknas till ca 3-4 månader.

Folsyra transporteras i blodet bundet i de röda blodkropparna, i fria former(folater) och som tetrahydrofolat.

Överskott utsöndras via urinen.

 

Folsyra behövs i våra kroppar till bland annat:

Viktig för celldelning och celltillväxt. THF(tetrahydrofolat den aktiva formen av folsyra) är nödvändig för produktion och underhåll av nya celler, för DNA och RNA syntes.

Folsyra är därför särskilt viktigt under perioder av frekvent celldelning som spädbarnstillväxt och graviditet. Brist på folsyra leder därför till påverkan på celltillväxten.

Folsyra brist kan vara en av primärorsakerna till missfall.

Till produktion av röda blodkroppar. THF är involverad i den så kallade erytropoesen, produktionen av olika blodkroppar i benmärgen. En folsyra brist leder i detta sammanhang till megaloblastisk anemi. Detta kännetecknas av stora omogna röda blodkroppar. Detta mot en bakgrund av störd celltillväxt.

Folsyra är nödvändig för fertilitet hos både kvinnor och män.

Folsyra behövs för processen att tillverka spermier

Folsyra brist kan vara en orsak fertilitets komplikationer hos vissa kvinnor med oförklarad infertilitet. Zink och E vitamin är också viktig i dessa processer.

Folsyra ingår som en funktionell komponent till det s.k. NOS-enzymet som konverterar om aminosyran arginin till kväveoxid. Detta i sin tur för att motverka blodproppsbildning och ökar även kärlväggarnas elasticitet. Brist här kan bidra till högre blodtryck.

Reglering av homocystein.

Folsyra krävs i samverkan med vitaminerna B12, B6 och kolin för nedbrytningen av homocystein. Folsyra i detta fallet krävs för bildandet av metionin från homcystein.

Folsyra brist i detta fall leder till brist på metionin och till homocystein relaterade hjärt-kärl problem.

Avsaknad av metionin leder i sin tur till bl.a. nedsatt leverfunktion och dyfunktion i nervcellerna.

Folsyra är en viktig komponent i syntesen av både serotonin och noradrenalin. Därför kan en brist leda till olika varianter av depressionsformer.

Järnmetabolismen- Folsyra krävs för att järn ska kunna bindas proteinet hemoglobin i de röda blodkropparna. Därför kan folsyra brist vara en underliggande orsak till både låga HB-värden och funktionell järnbrist.

Funktionell folsyra ingår som en nödvändig komponent i ett enzym som i levern konverterar om aminosyran fenylalanin till tyrosin. Tyrosin behövs för produktionen av sköldkörtelhormonet tyroxin samt L-dopa, dopamin och noradrenalin.

En folsyra brist i detta sammanhang kan ge konsekvenser både vad det gäller den hormonella balansen och ämnesomsättningen.

Folsyra är viktig för mag- och tarmkanalen, detta är det organsystem som har den snabbaste cellförnyelseprocessen. Man räknar med att mag-och tarmkanalen byter till nya celler inom en tidsperiod av 1-2 veckor. Därför är magen och tarmen känsliga för folsyra brist. Vanliga indikationer i detta sammanhang är just illamående och magont.

 

Senaste inläggen