Lite om Pyridoxin-Vitamin B6

Vitamin B6 är ett vattenlösligt vitamin som är en del av B-vitaminkomplexet. Till vitamin B6-föreningarna räknas bland annat.

Pyridoxin (PN)

Pyridoxal-5-fosfat (PLP)

Pyridoxinsyra (PA)

År 1934 upptäckte den ungerska läkaren Paul Gyorgy en substans som kunde bota en hudsjukdom hos råttor. År 1936 lyckades Gyorgy och hans kollega Thomas William Birch att isolera kristallin B6 från fisk och vetekärnor.

Pyridoxal-5-fosfat, PLP är den aktiva formen av vitamin B6 som vi hittar naturligt i mycket mat. Men när vi äter och den kommer ner i magen och vidare till tarmen så måste den metaboliseras och frisättas till fri form, pyridoxin-PN med hjälp av galla och matsmältningsenzymer från bukspottkörteln. Biotillgängligheten bedöms som relativt god men kräver en sur miljö, och minskar vid högre doser.

Vitamin B6 transporteras i blodet till olika målceller bundet till största delen till hemoglobinet i de röda blodkropparna. Halveringstiden ( förbrukningen i kroppen) bedöms till ca 6 timmar. Detta innebär att det är sannolikt att B6 bör tillföras dagligen i någon form.

Den aktiva formen P5P syntetiseras i levern av det vitamin B2 beroende enzymet pyridoxin-5- fosfat oxidas och fraktas till det olika målorganen bundet till röda blodkropparna och hemoglobinet.

Funktionell närvaro av vitamin B2 och magnesium är därmed nödvändiga för en fungerande vitamin B6 metabolism.

Biotillgängligheten av B6 från animaliska källor relativt hög, från vegetabiliska källor är den väsentligt lägre, hög koncentration av fibrer och pyridoxinglukosid reducerar upptaget till ca 5-10%. Det generella upptaget från födan räknas till ca 75% med ett intervall på 60-90%.

 

Vitamin B6 behövs i våra kroppar till bland annat;

Pyridoxal-5-fosfat (P5P) är den aktiva formen, och är en kofaktor(Kofaktor är ett ämne som krävas för att en process i kroppen ska fungera) i många reaktioner som styr metabolismen av aminosyror i cellerna.

P5P är en av de viktigaste funktionella komponenterna i leverns förmåga att tillverka olika enzymer och proteiner. En brist ger därför upphov till påtagligt försämrad protein-och enzymsyntes i levern. Detta får omfattande konsekvenser för den totala ämnesomsättningen och leverns arbetsförmåga.

P5P hjälper till att balansera upp natrium och kalium förhållandet både intra-och extracellulärt. En brist leder till dysfunktioner i nervsystemets arbetsförmåga.

P5P är involverad tillsammans med funktionell B12, B2 och folsyra i produktionen av röda blodkroppar i benmärgen.

P5P krävs för nedbrytning av homocystein till cystein. Det är därigenom kopplat till vår hjärt-kärl hälsa genom att minska bildningen av homocystein. Förhöjda värden av homocystein är en av de faktorer som leder till artärstelhet (högt blodtryck).

P5P behövs för produktion av signalsubstanserna serotonin och melatonin. Vitamin B6 brist ger i detta fall upphov till depression och insomningssvårigheter.

P5P ingår som kofaktor i det enzym som ombildar l-dopa till dopamin. I detta hänseende ger B6 brist upphov till dopamin brist relaterade problem.

P5P krävs för bildning av intrinsic factor som är ett äggviteämne som utsöndras i magsäcken och är essentiell för vår förmåga att kunna ta upp vitamin B12.

P5P krävs för ett fungerande upptag av B12, magnesium, zink och selen i mag-och tarmkanalen.

P5P krävs för en fungerande så kallad transaminering, förflyttning av aminogrupper till andra aminosyror. Detta är en grundläggande funktion i kroppen förmåga att kunna tillverka olika typer av icke essentiella aminosyror, exempelvis glutamin.

Brister på vitamin B6 är sannolikt relativt vanliga eftersom vitaminet på sin grund av sin snabba halveringstid måste tillföras dagligen. Då vitamin B6 är synergist till andra B-vitaminer ser man ofta även andra näringsbrister. De klassiska symtomen för B6 brist är bland annat:

Seborroisk dermatit som är en inflammatorisk hudsjukdom som påverkar hårbotten, ansikte, bålen. Vanligtvis kan man se fjällande , flagnande, kliande och röd hud. Det drabbar särskilt de körtelrika områdena.

Atrofisk glossit med sår-slät tunga med sårbildning.

Kellit-sprickor i mungiporna

Konjunktivit- inflammation i bindhinnan runt ögonen.

Inflammation(hudutslag) i kroppens veck(angränsande områden i huden)

Neurologiska symtom ex. sömnighet och förvirring.

Neuropati -olika typer av belastningar i nervsystemet

Vitamin B6 finns i maten ibland annat: torrjäst, solrosfrön, lever, kyckling, makrill, tonfisk, hasselnötter med mera.

Ett optimalt dagligt tillskott kan vra 50-100mg, vid brister krävs högre doser med detta behövs utredas innan.

Senaste inläggen