Lite om Pantotensyra-Vitamin B5

Pantotensyra-Vitamin B5 är ett vattenlösligt vitamin. Dess namn kommer från grekiskan pantos vilket betyder ”överallt”. Små mängder pantotensyra finns i nästan alla livsmedel, kanske ett bevis hur viktigt detta vitamin är för kroppen.

År 1933 lyckades den amerikanske biokemisten Roger John Williams isolera vitamin B5 som han också namngav, Pantotensyra.

Pantotensyra förkommer i födan i så kallad bunden form som skrivits om i tidigare kapitel tidigare vad det innebär. Ca 85% av pantotensyra i maten är i form av Coenzym A (CoA).

Tyvärr är det så att pantotensyra förstörs lätt vid nedfrysning och uppvärmning.

Men som för vitamin B1, B2 och B3 så behöver vitamin B5 omvandlas (befrias) till fri pantotensyra för att tarmen ska kunna ta upp det. För att omvandlingen ska kunna ske så behövs närvaro av gallsafter och enzymer från bukspottkörteln.

När det gäller upptag så vid låga doser upp till 5mg så är upptagningsförmågan ca 50%. Vid doser över 50mg så beräknas upptaget till Ca 10%, så det är stora förluster i systemet och med tanke på att vitaminet förstörs lätt vid uppvärmning går det att få brister, trots att det finns i de flesta livsmedel.

Från tarmcellerna så transporteras pantotensyran till levern bundet till röda blodkroppar där det lagras för att sedan transporteras ut till sina målceller i huvudsak bundet till röda blodkroppar.

I cellerna används pantotensyra för tillverkning av Coenzym A och därför är Coenzym A den funktionella formen av vitamin B5.

Kroppen använder pantotensyra till bland annat till:

Fettsyrasyntes, användning av essentiella fetter, kolesterol, steroidhormoner kräver närvaro av vitamin B5, det innebär att brist ger störningar i kolesterol och fettmetabolismen.

Melatonin syntesen av hormonet melatonin kräver B5, en brist i detta fall kan ge upphov till melatoninrelaterade sömnstörningar.

En del av hemoglobinet kräver B5 innehållande enzymer för sin syntes, i detta sammanhang så kan en B5 brist ge upphov till försämrade blodvärden.

Levern kräver B5 för att dess avgiftningsförmåga av ett antal gifter och läkemedel ska fungera, brist leder till nedsatt avgiftningsförmåga och mot överkänslighet mot olika läkemedel.

Viktigt för produktion av våra binjurehormoner, som till exempel kortisol, adrenalin, aldosteron.

Vitamin B5 fungerar också som en blodockerstabilisator, närvaro av vitamin B5 krävs för en fungerande insulinutsöndring.

Vitamin B5 är viktigt för bildning av antihistamin, och för att kroppen ska kunna aktivera egna antihistaminreaktioner. Vitamin B5 är viktigt om man lider av allergier.

Vitamin B5 är viktigt för vår energiproduktion. B5 är utgångspunkten för mitokondriernas produktion av ATP(energi).

Viktigt för hår och hud, B5 krävs för att vi ska kunna producera en frisk hår- och hudvävnad

 

Det finns idag inga nordiska rekommendationer hur mycket Vitamin B5 vi behöver få i oss per dag. Amerikanska myndigheter anser att 5 mg är tillräckligt för vuxna. Det finns rekommendationer om 6-7mg vid amning och graviditet.

Optimal dos är ca 50mg med tillskott

Vid brister krävs dock högre doser.

 

Senaste inläggen