Lite om Riboflavin-Vitamin B2

Riboflavin upptäcktes av den tysk-österrikiske biokemisten Richard Kuhn, han tilldelades Nobelpriset 1938 för sitt arbete med vitaminer.  Riboflavin förekommer i maten främst i formerna FMN(Flavonmononukleotid) och FAD(Flavin adenin di-nukleotid) och då måste det frigöras som beskrevs i tiamin kapitlet annars kan inte tarmen ta upp det. Upptaget i tarmen är beroende av ett fungerande utflöde […]