Bra att veta om Copperiedus eller koppartoxicitet

Koppartoxicitet, eller Copperiedus, är en typ av metallförgiftning orsakad av ett överskott av koppar i kroppen. Copperiedus kan uppstå på grund av överskottskonsumtion av kopparsalter, men oftast är det resultatet av det genetiska tillståndet Wilsons sjukdom och Menkes sjukdom, som är förknippade med en dysfunktion i transport och lagring av kopparjoner. Koppar är viktigt för […]