Lite om Niacin-Vitamin B3

Den som tillerkänns upptäckten av vitaminet B3, niacin är den polske biokemisten Casimir Funk (1884-1967). Upptäckten kopplades till den vid denna tid vanliga bristsjukdomen pellagra. Niacin kallas vitamin B3 eftersom det var det tredje B vitaminet som upptäcktes. Niacin är ett samlingsnamn för olika former: Nikotinsyra Niacinamid NAD NADH NADP NADPH Frisättningen från maten av […]