De fem värsta sakerna du kan äta

Mat

Doktor Joseph Mercola, som länge har studerat kostens inverkan på vår hälsa, sammanställde en lista på fem av de värsta födoämnen han anser att vi kan äta. Något som aldrig upphör att förvåna är hur lite kunskap om, och hur lite intresse, många människor visar vad beträffar hur den föda de konsumerar också påverkar deras […]