Massage påverkar generna i muskler

Massage

Massage må vara avslappnande, men än så länge finns det lite vetenskapligt stöd för att massage har några positiva effekter. Men nu publiceras en av de första studierna som visar att muskelmassage har effekt på generna i muskelceller. Bland annat minskade aktiviteten hos gener som är inblandade i inflammationsprocesser. Kanadensiska och amerikanska forskare lät i ett försök elva personer träna på motionscykel. De fick sedan tio minuters massage på det ena låret, innan man sedan tog vävnadsprover från båda benens lårmuskler. Enligt resultaten var det mindre inflammation i den lårmuskel som hade blivit masserad efter träningspasset, massage gav alltså liknande effekt som antiinflammatoriska läkemedel. I den muskel som fick massage såg forskarna dessutom att mitokondrierna, de delar i en cell som förbränner energi, stimulerats att bli fler. Forskarnas slutsats är att studien ger stöd till att massage kan vara ett komplement till läkemedel för patienter med inflammerade eller smärtande muskler.Lars-Eric Thornell är professor i anatomi och forskar själv om vad som händer i muskler efter träning.

– Det är helt klart skönt och bra med massage och eftersom det känns bra och man mjukar upp, så är det bra om det finns indikationer på att det minskar inflammation, säger Lars-Eric Thornell.

Referens: Crane et al. Massage Therapy Attenuates Inflammatory Signaling After Exercise-Induced Muscle Damage. Sci. Transl. Med. 4, 119ra13 (2012).

Senaste inläggen